Att börja här

 

broken-bridgeDet står absolut inte bra till med vår värld och vår planet som den ser ut just nu.

 Det kan vara lätt att hamna i en känsla av hopplöshet – vad kan jag göra? Det känns stort och övermäktigt att försöka vända denna koloss som har hamnat på sniskan.

Hur kan vi behålla glädje, entusiasm och en positiv känsla inför dagen, när vi varje morgon möts av alla negativa rapporter från tidningar, tv och internat, det strömmar bokstavligen över oss.

Men jag tror att var och en och vi alla tillsammans kan göra skillnad – stor skillnad!

Min intention är att vi tillsammans skapar möjligheter att hitta både gamla och nya vägar att sprida ljus och glädje. Jag tror att det är lättare att jobba för något än mot något – alltså vill jag jobba FÖR ljuset.

Börja här….med sig själv, tror jag är ett bra sätt att skapa förändringar omkring sig. Det sägs att allt det man ser omkring sig, allt man omger sig med, eller lider brist på är en spegling av ens inre.

Vad har vi brist på då?

Kan vara pengar, kärlek, lycka, jobb,vänner, utegrill, mobiltelefon, hål i fickan och allt möjligt annat.

Tänk om det speglar insidan….